Artykuły | Page 5 | Opublikowane | Szkolenia Komunikacja

Prince 2 to ogólna metodyka postępowania w trakcie realizacji projektu. Jego nazwa pochodzi od angielskiego skrótu słów „project in a controlled environment” co po przetłumaczeniu oznacza „projekt w kontrolowanym środowisku”. Projekt rozumiany jest jako unikalna organizacja powołana do życia na określoną ilość czasu. Czas ten ograniczony jest terminem przed którym należy projekt zakończyć, natomiast unikalność projektu uzyskana jest dzięki wcześniej przyjętym i zdefiniowanym planom i założeniom. Jest to też całościowy system ogólnych działań prowadzących do uformowania i skończenia projektu. W ramach systemu Prince 2 istnieją trzy rodzaje zasobów – są to ludzie, pieniądze oraz materiały.


 


Prince 2 oznacza zatem zaimplementowanie metodyki do kierowania projektami w firmie. Pince 2 w

Bookmark and Share

"Nie ważne jak bardzo się zestarzejesz, jeżeli potrafisz podtrzymać chęć do bycia kreatywnym, to podtrzymujesz żyjące w tobie dziecko". Anon.


Kreatywność, zdolność do adaptowania różnych systemów i modeli do rozwiązywania własnych problemów jest niezwykle pożądaną cechą u każdego człowieka. Otaczające nas środowisko jest pełne inspiracji które możemy odnaleźć jeżeli będziemy posiadali otwarty na nowe rzeczy umysł. Niezależnie od dziedziny w jakiej realizujemy się zawodowo, kreatywność jest jednym z tych aspektów, który rozwija zarówno osobę wprowadzającą innowacyjne rozwiązanie, jak i umożliwiające rozwój samego środowiska pracy. Kreatywność umożliwia osiągnięcie personalnego spełnienia oraz sukcesu w wykonywanym zawodzie. Dzięki takiemu podejściu do życia, nowe ścieżki stają otworem, nowe możliwości rozwoju są w zasięgu ręki. Kreatywność oznacza rów

Bookmark and Share

Kiedy słyszymy słowo ‘controlling’, zapewne nasuwają się nam na myśl jakieś pejoratywne skojarzenia związane z obserwacją, inwigilacją czy też sprawdzaniem efektów naszych działań, bądź też podejmowanych decyzji. W rzeczywistości jednak, pojęcie to odnosi się zupełnie do czegoś innego. Jest to monitorowanie oraz koordynacja procesów planowania w przedsiębiorstwie, realizowane wewnątrz firmy. Dzięki niemu można szybko dostrzec i wychwycić pojawiające się trudności, ocenić jakie cele warto postawić sobie na nadchodzący okres, czy też otrzymać informacje dotyczące kondycji spółki. Controlling jest zazwyczaj realizowany przez kierowników poszczególnych komórek w przedsiębiorstwie, bądź też specjalnie powołanych do tego audytorów. Aby spełniał swoje podstawowe funkcje musi uwzględniać dwie podstawowe kwestie: a mianowicie sprzężenie zwrotne oraz wyprzedzające. To pierwsze, często okreś


Bookmark and Share

eszcze niedawno prześcigano się w tworzeniu i stosowaniu wielorakich metod i technik nauczania, które miały osobom na różnych poziomach, pomóc posiąść pożądaną wiedzę. Problem tkwił jednak w tym, że każda z propozycji wymagała zupełnej lojalności, co oznaczało, że nauczyciel bądź profesor, musiał stosować jedynie narzędzia stosowane przy poszczególnej metodzie, a dość szybko okazywało się, że tworzone sposoby nauczania nie są tak idealne, jak na początku na to wskazywano. Obecnie nacisk kładziony na nauczanie jest nawet jeszcze większy, a wynika to z faktu, iż nawet po skończonej szkole czy studiach, kierujemy swoje kroki na kolejne ‘podyplomówki’, bądź kursy.


 


Stajemy jednak przed dylematem, skoro wszelkie wymyślone metody spotkały się z krytyką, to jak tak naprawdę powinniśmy się zabrać za naukę i co przyniesie oczekiwane rezultaty?

Bookmark and Share

Ostatnie badania pokazały, że nawet najlepsza, najbardziej zmotywowana jednostka, nie jest w stanie uzyskać takich rezultatów jak zespół pracowników. Jaka jest przyczyna zaistniałej sytuacji? Dzieje się tak dzięki efektowi synergii, który umożliwia poszczególnym osobom rozwinięcie umiejętności, czy też kompetencji własnych, pod wpływem zachowań i działań pozostałych członków zespołu. Takie sytuacje mogą mieć miejsce między innymi dlatego, że w pracy grupy osób, mamy do czynienia z większą ilością informacji, bądź źródeł ich pozyskiwania. W ramach maksymy: „co dwie głowa to nie jedna”, możemy upatrywać się również większej ilości możliwości rozwiązania problematycznej sytuacji, czy też doprowadzić do szybszego wprowadzenia w życie elementów naprawczych. Co więcej, praca zespołowa pozwala minimalizować błędy, dzięki faktowi, że członkowie gru


Bookmark and Share

Umiejętności kluczowe stanowią niezbędną część naszego życia, niezależnie od faktu, jaką ścieżkę kariery zawodowej wybierzemy. Kształtowanie kompetencji kluczowych każdej jednostki nie polega jedynie na zdobywaniu informacji, a na samodzielnej aktywności na wielu polach i obszarach życia. Pomimo, że paleta możliwości jest rzeczywiście szeroka, przyjęło się stosować podział na pięć kluczowych kompetencji, nad którymi warto pracować i które warto rozwijać.


 


Planowanie, organizacja oraz ocena samo-uczenia się.


 


Warto rozpocząć rozważania właśnie od nauczania, gdyż to ono nierzadko predestynuje nasze dalsze losy. Obecnie odchodzi się od stosowania jakiś konkretnych metod czy też technik, które pomagają w zdobywaniu wiedzy. Dziś l

Bookmark and Share

Życie wymaga od nas wielu umiejętności w każdej sferze naszego życia, dlatego cenny jest profesjonalizm, perfekcja, wiedza i aktywność! a do której ponownie przy okazji niżej omówionej pozycji będę Was zachęcał.
Kilka dobrych lat temu przy okazji szukania nowych ciekawych książek napotkałem na rewelację i to uwaga polskiego autora! Iwony Majewskiej-Opiełki - nazywała się: „SPRZEDAŻ I CHARAKTER – Podręcznik dla handlowców i menedżerów zespołów sprzedażowych”. Po przekartkowaniu w księgarni kilku stron wiedziałem już, że jest dla mnie. Od tamtej pory po  przeczytaniu jej kilka dobrych razy wiem, że się nie pomyliłem. Opisuje Ona, jak żyć z Pasją i czerpać zadowolenie ze swego życia, jak doskonalić siebie, swój charakter i swoje wnętrze, aby osiągnąć sukces w życiu zawodowym, jak i osobistym.
Książka ta ma wiele rewelacyjnych cytatów oraz przykładów, które sam częs


Bookmark and Share

uż nie wystarcza przygotowanie reklamy, aby konsument skusił się na wybór takiego bądź innego produktu. Dzisiaj potrzeba działań bardziej dosłownych a przy tym nadal podświadomie wpływających na ludzkie decyzje. Pojawiło się więc olbrzymie pole do popisu dla merchandingu, który dosłownie jest rozumiany jako: „towarowanie”, czy „eksponowanie” produktów na półkach sklepowych. Dlaczego coraz częściej, obok handlowca, zatrudnia się również merchandisera? Dzieje się tak, ponieważ fakt, czy sprzedaż towaru będzie rosła, bądź wręcz odwrotnie- spadała, zależy w znacznym stopniu od niego.


Konsument, decyzje o tym, co powinien a raczej co pragnie kupić podejmuje już na miejscu w sklepie. Wiadomo, wszyscy znamy dobre rady, mówiące o tym, żeby na zakupy chodzić z wcześniej przygotowaną listą, ale sami dobrze wiemy, że zdarza się to niezwykle rzadko. Tak naprawdę bowiem, do koszy

Bookmark and Share

Zapewne każdy wytwórca dóbr konsumpcyjnych zaspokajających potrzeby  klientów życzyłby sobie, aby to właśnie jego produkt był na ustach wszystkich ludzi. Doprowadzić do sytuacji, w której nasz produkt jest rozchwytywany i zbiera pochlebne opinie wśród mediów opiniotwórczych. Byłoby to wielce korzystne zarówno z uwagi na fakt zwiększenia poziomu sprzedaży jak i zwiększenia pozytywnego wizerunku naszej firmy wśród osób korzystających z jej usług, bądź w niej się zaopatrujących.  Krokiem w stronę stworzenia tak atrakcyjnie wyglądającej wizji jest skorzystanie z różnorodnych technik marketingowych nakierowanych na zwiększenie atrakcyjności proponowanego przez nas towaru w oczach klientów. Skoncentruję się na zagadnieniach marketingu szeptanego i jego różnych odmianach.


Sposoby promocji swoich produktów lub usług można podzielić na

Bookmark and Share

zęsto spotykamy się z tezą, jakoby inteligencja emocjonalna stanowiła podstawę naszych działań. Zastanówmy się zatem, czy tak rzeczywiście jest. Amerykańscy uczeni, w swoich badaniach stwierdzili, że ma ona ogromny wpływ na cztery podstawowe obszary naszego życia, to jest na: zdrowie, zachowanie, relacje z innymi oraz uczenie się. Zanim jednak prześledzimy, co to dokładnie oznacza, sprawdźmy czym w ogóle jest wspomniana inteligencja.


 Przede wszystkim warto zastanowić się, jak możemy określić emocje i jak można je wytłumaczyć. Samo słowo oznacza różne stany dynamiczne, w które jesteśmy silnie zaangażowani, dzięki czemu możemy pozwolić sobie na szybkie reakcje, takie jak przyjmowanie różnych wyrazów twarzy, zmianę tembru głosu, czy też napięcia mięśniowego. Przyjęło się także twierdzić, iż są one ściśle powiązane z motywacją, ponieważ każda odcz

Bookmark and Share
Nasz serwis powstał z myślą o ludziach, którzy interesują się szkoleniami, a zwłaszcza tymi, które dotyczą zagadnienia komunikacji. Na naszych stronach zbieramy najciekawsze materiały dotyczące tej tematyki, które można znaleźć w Internecie.
Partnerzy
Login:

Hasło:

Zapamiętaj mnie:


Sortuj Wpisy

Wszystkich Online: 0

  • csisilver
  • Silouh
  • aggiss
  • Piter
  • greta
  • agu_87
  • Elamis
  • Agnieszka_
  • Fokolak
  • Gnom

STATYSTYKI