Artykuły | Page 6 | Opublikowane | Szkolenia Komunikacja

Wszyscy chcemy być asertywni i przebojowi, a z drugiej strony obawiamy się trochę nabycia wspomnianej umiejętności ponieważ kojarzy się ona dość pejoratywnie. Nasza potrzeba bycia lubianym przez wszystkich, sprawia, że staramy się nie myśleć, jakie jest nasze prawdziwe zdanie, będąc przekonanym, że bardziej nam ona przeszkodzi niż pomoże. Tak naprawdę nie musielibyśmy rezygnować z asertywności, gdybyśmy wiedzieli co ona oznacza.

Asertywność - to umiejętność przedstawiania swojego zdania, opinii dotyczących innych osób, pamiętając przy tym o szacunku wobec uczuć i pragnień drugiego człowieka. Służy ona przede wszystkim poprawie naszych interakcji interpersonalnych i pozwala nam na zachowanie swojego jestestwa w sposób możliwy do przyjęcia dla wszystkich stron.
Dlaczego specjaliści tak nas do niej zachęcają? Ponieważ pozwala ona na poczucie sprawiedliwości, nie tylko wobec innych, ale również nas samych. To, czy


Bookmark and Share

Rotacja pracowników wewnątrz firmy to rzecz naturalna, której nie sposób uniknąć. Zawsze będą występowały sytuacje w których ludzie dla nas pracujący będą odchodzili z pracy. Przyczyny takiego zachowania mogą być różne – od niechęci spowodowanej charakterem wykonywanych obowiązków, zbyt dużej ich ilości w stosunku do kompetencji bądź niezgranie się ze swoim szefem.  Jak głosi stare przysłowie – „Przychodzi się do firmy, a odchodzi od szefa”. Czy tak jest w istocie? Co zrobić, aby pracownik został z nami, zamiast przekazywać swoje doświadczenie i kompetencje naszej konkurencji?


 


Gdy pojawiają się wątpliwości co do stanu faktycznego roli pełnionej w obecnej firmie, pracownik może zadawać sobie następujące pytania – czy chce mi się pracować w tej firmie? Czy spełniam się w niej zawodowo, czy p

Bookmark and Share

Gdy przemawiamy przed większą ilością osób, staramy się aby nasz przekaz był klarowny, przejrzysty, zrozumiały i przyjemny do słuchania. Założenia te, które przyjmujemy przed przystąpieniem do wygłoszenia mowy, są w istocie bardzo ważne i motywują nas do efektywnego działania. Niestety prawda jest, a zna to każdy, kto kiedykolwiek przemawiał przed większą grupą osób o temacie dosyć ważnym i skomplikowanym, że stres związany z takim wystąpieniem powoduje błędy w prezentacji. Gdy zbyt koncentrujemy się na tym, jak ułożyć swoje wystąpienie, aby każdy jak najwięcej zrozumiał, zbyt dużo uwagi zabiera nam opracowanie każdego słowa.  W istocie jednak, sama warstwa merytoryczna naszej wypowiedzi stanowi zaledwie 7% tego, na co odbiorcy zwracają uwagę podczas słuchania. Gdzie zatem znajduje się pozostałe 93%? Ta przeważająca liczba kryje się w naszym ciele, głosie i sposobie zachowania.Bookmark and Share

Dokonywane przez nas na co dzień wybory, które dotycząc różnych sfer życia, są zdefiniowane przez szereg czynników. Od nich zależy, jak postępujemy, jakie decyzje wybieramy w różnych sytuacjach oraz jakimi uświadamianymi zasadami się kierujemy. W życiu każdego człowieka zasadniczą rolę odgrywają wartości wpojone mu przez proces inkulturacji, oraz, jeśli dotyczy to człowieka żyjącego w  przynajmniej dwóch kulturach przez dłuższy okres czasu – normy postępowania i wartości wpojone przez proces wtórnej socjalizacji.  Niemniej jednak, każdy z nas postępuje według norm, zasad oraz wartości które charakterystyczne są dla kultury w której żyje. Zrozumienie naszego zaplecza kulturowego jest tak samo istotne z punktu widzenia relacji interpersonalnych jak i standardów pracy.


 


Rezultatem przeprowadz

Bookmark and Share

Rynek międzynarodowy jest to miejsce, w którym firmy z różnych krajów wymieniają się usługami. Każdy zakład posiada produkt lub usługę, którą oferuje w zamian za korzyści materialne. Rynek międzynarodowy charakteryzuje się tym, iż na jego łamach rywalizują, bądź współpracują ze sobą firmy z różnych państw. Dla Polski bardzo ważne jest uczestnictwo w rynku światowym. Pozwoli to na rozwój państwa polskiego, a także umocni jego pozycję na arenie międzynarodowej. Szkolenie przekazuje informacje dotyczących informacji transakcji w nieznanym nam środowisku. Ukazuje nam jak mają się zachować na swoim własnym terytorium, czy też w miejscu neutralnym takim, które zostało obrane wspólnie w porozumieniu z kontrahentem. Program kształcenia przekazuje jak zachować się w sytuacji, w której to my odwiedzamy naszego partnera finansowego. Kurs przygotuje cię jak w ogóle zaplanować takie spotkanie


Bookmark and Share

Podczas oferowania klientom swoich usług lub produktów kierujemy się pewnym rodzajem sformalizowanych zachowań. Pracując w zawodzie sprzedawcy przez dłuższy okres czasu nabywamy nowych umiejętności oraz wchodzimy w posiadanie nowych nawyków, ułatwiających nam podejmowanie konkretnych decyzji w procesie sprzedaży. Dzięki doświadczeniu i nauce na własnych błędach dokonujemy rewizji naszych własnych umiejętności i eliminujemy te, które naszym zdaniem, nie przynoszą nam oczekiwanych rezultatów lub które ograniczają nasze możliwości w trakcie prowadzenia negocjacji, finalizowania transakcji lub w każdym innym dowolnie wybranym etapie sprzedaży. Całokształt pracy nad sprzedażą to proces długofalowy. Począwszy od momentu wybrania zawodu, poprzez szkolenia i zdobywanie doświadczenia, aż po udane transakcje.


 


 Rola sprzedawcy nie końc

Bookmark and Share

Świetny kierownik to nie tylko osoba z niezbędnym doświadczeniem, ukończonymi kursami i szkoleniami, oraz odpowiednim wykształceniem. To także osoba o konkretnych i wysoko rozwiniętych umiejętnościach psychologicznych, które nie tylko pozwalają jej kierować innymi współpracownikami, lecz również wydawać decyzje przynoszące pozytywne rezultaty. Psychologiczne kompetencje można podzielić na dwie główne grupy: cechy osobowości oraz zachowania asertywne.
Jeśli mówimy o cechach osobowości, to przede wszystkim należy wymienić takie umiejętności jak: • konsekwencja w działaniu

 • wiara w swoje możliwości

 • życzliwość i pozytywny stosunek do innych

 • kreatywność, innowacyjność

 • radzenie sobie ze stresem, panowanie nad emocjami

 • wytrwałość i cierpliwość

 • wysoki system wartości


Wymienione walory zdają się być tak oczywistymi, iż nie ma nawet potrzeby aby je indywid

Bookmark and Share

Kierownikiem nikt się nie rodzi, ani nie staje się przez przypadek. Badania tematu ukazały, że pozostawanie zwierzchnikiem formalnym często nie ma nic wspólnego z szacunkiem pracowników czy realnym i rzeczywistym przywództwem. Kierownik to jedynie nazwa piastowanego stanowiska, zaś przywódca to wyłoniony w warunkach naturalnych lider, charakteryzujący się określonymi umiejętnościami oraz cechami.


Droga do takiego stanu nie jest ani łatwa, ani krótka, a do tego nie każdemu uda się na nią wejść i szczęśliwie ukończyć. Jedyne co stanowi pewnik i co możemy gwarantować na początku naszej ścieżki, to etapy, które wyróżnia się w procesie uzyskiwania statutu naturalnego przywódcy.


Zatrudnienie na stanowisku kierownika. Awans bądź zatrudnienie na tym stanowisku pozwala sprawować formalną władzę, którą pracownicy muszą uznać. Kierownik posiada

Bookmark and Share

Odpowiednie i mądre postępowanie z ludźmi z którymi pracujemy, i których zadania do wykonania zależą od nas to bez wątpliwości jeden z aspektów dobrze prosperującej firmy. Decydowanie o przyznaniu konkretnego zadania oraz konsekwentne wyciąganie wniosków z jakości wykonanej pracy, świadczących o zaangażowaniu bądź jego braku, to umiejętność którą należy opanować aby pozytywnie wypełniać rolę lidera grupy.  Brak świadomości potencjalnych możliwości swoich pracowników, zaniedbywanie ich rozwijania poprzez różnorakie kursy czy studia bądź strach przed utratą kontroli wynikającą z braku zaufania do ludzi z którymi pracujemy są potencjalnie zabójcze dla jakości wykonywanej pracy zespołu co w konsekwencji sprowadza się do zmniejszonej efektywności na rynku i zmniejszeniu sprzedaży. Manager kierujący zespołem musi wiedzieć, jak ważne jest odpowiednie delegowanie zadań w taki spos&oac


Bookmark and Share

Sytuacje o charakterze negocjacyjnym przeprowadzamy w każdym momencie życia, gdy spotykamy się z problemami wymagającymi od nas merytorycznego przygotowania i umiejętności sprawnego przekazywania informacji. Można więc przyjąć, że każdego dnia takie sytuacje mają miejsce – w biurze, w domu, na uczelni czy ze znajomymi na spotkaniu. Negocjacje kojarzone są przede wszystkim ze światem handlu i biznesu. Jednak sama sztuka negocjacji towarzyszy nam na co dzień – jest to sztuka, która pozwala nam uzyskiwać to, czego chcemy, zaspokaja nasze potrzeby, pozwala sprawniej dobierać i przedstawiać argumenty w trakcie prowadzenia ważnych rozmów. Sztuka poprawnych negocjacji to użyteczne narzędzie na drodze do ustalenia i zachowania pozytywnych relacji wewnątrz i na zewnątrz firmy. Relacje zachodzące na takim poziome z pewnością pomagają uzyskać spodziewany rezultat jakim jest powodzenie przedsiębiorstwa poprzez zorganizowane i sprawnie przeprowadzone pr


Bookmark and Share
Nasz serwis powstał z myślą o ludziach, którzy interesują się szkoleniami, a zwłaszcza tymi, które dotyczą zagadnienia komunikacji. Na naszych stronach zbieramy najciekawsze materiały dotyczące tej tematyki, które można znaleźć w Internecie.
Partnerzy
Login:

Hasło:

Zapamiętaj mnie:


Sortuj Wpisy

Wszystkich Online: 0

 • csisilver
 • Silouh
 • aggiss
 • Piter
 • greta
 • agu_87
 • Elamis
 • Agnieszka_
 • Fokolak
 • Gnom

STATYSTYKI